När får jag svar?

När ditt samtal besvaras är det alltid av en rådgivare. Ibland kan du behöva vänta en stund för att komma fram.

Eftersom samtalen till Alkohollinjen kan variera i längd, och eftersom det ibland ringer extra mycket, har du möjlighet att lämna ditt telefonnummer för att bli uppringd av en rådgivare. Vi ringer dig då så snart vi kan. Ibland kan det bli nästkommande vardag.