Hur ett samtal kan gå till

Under ett samtal med oss får du möjlighet att berätta om din situation. Vi utgår från dina förutsättningar och vad du själv vill. Tillsammans försöker vi hitta vad som kan vara till hjälp för dig för att du ska uppnå dina mål.

"Pratade igår med Alkohollinjen och är fortfarande omtumlad, positivt överraskad, fick kontakt och pratade om viktiga saker snabbt. Fick hjälp att komma fram till en slutsats, rådgivaren hörde att jag hade bestämt mig"

[Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, 2012:3]

Du som funderar över dina egna alkoholvanor

Oftast inleder vi det första samtalet med att be dig att svara på några frågor. Det hjälper oss att få en gemensam bild över hur dina alkoholvanor ser ut. Vi kommer även att fråga dig hur det kommer sig att du börjat fundera på förändring och vad det är som motiverar dig.

Om du känner dig redo kanske du vill formulera ett konkret mål. Då kan vi prata om vad det skulle kunna vara, vad som kommer att hjälpa dig för att nå det och om Alkohollinjen kan vara ett fortsatt stöd på vägen.

Om du önskar kan vi naturligtvis komma med tankar eller förslag utifrån det vi vet har fungerat för andra. Vi har också självhjälpsmaterial som du kan få ta del av efter samtalet. Det är dock alltid du som själv bestämmer hur nästa steg ska se ut.

Du som funderar över någon annans alkoholvanor

Om du är orolig för någon annans alkoholvanor får du berätta för oss om hur du har det. Kanske har du något konkret du funderar på som du vill dela dina tankar kring, eller så utforskar vi steg för steg vilka funderingar och behov du har. Tillsammans kan vi prata om vad som skulle vara hjälpsamt för dig, vad som kan bli ditt nästa steg eller hur du kan stödja personen i din närhet.