Skriv ut den här sidan

Olika former av stöd

Om du behöver annat stöd än det Alkohollinjen kan ge via telefon finns många andra verksamheter du kan vända dig till.

Om du vill veta vilken hjälp just du kan få där du bor så ring den verksamhet som du är intresserad av och fråga. 

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguidens webbplats finns fakta och råd om bland annat alkohol, hälsa och om alkoholberoende. Där kan du också testa dina alkoholvanor och ställa frågor anonymt.

Till 1177 kan du ringa dygnet runt och från hela landet om du vill ha medicinska råd.

Både på telefon och på 1177 kan du få information om var du hittar närmaste vårdcentral eller beroendemottagning.

Alkoholhjälpen

På Alkoholhjälpen finns information och stöd för den som funderar på sina egna alkoholvanor eller som är orolig för någon annans drickande.

Där finns bland annat fakta om alkohol och ett populärt diskussionsforum. Det är kostnadsfritt och du kan vara anonym. 

Sluta-Röka-Linjen

Många som dricker alkohol använder också tobak. Är du dagligrökare feströkare, snusare eller har du redan slutat? 

Sluta-Röka-Linjen är en nationell kostnadsfri tjänst som per telefon erbjuder stöd till den som vill eller har slutat med sitt tobaksbruk.