Lilla häftet om självhjälp

Med Alkohollinjen, Alkoholhjälpen och Droghjälpens årsrapport 2020 följde Lilla häftet om självhjälp som bilaga. Det är ett häfte som kortfattat ger information om självhjälp och exempel på hur övningar kan se ut.

  • Vad innebär självhjälp?
  • Hur fungerar självhjälp på Alkohollinjen, Alkoholhjälpen och Droghjälpen?
  • Vad säger rådgivare på stödlinjerna om självhjälp?
  • Att kartlägga risksituationer och sätta mål för en förändring

Det och mer tas upp i Lilla häftet om självhjälp. Du kan läsa häftet digitalt som PDF: Lilla häftet om självhjälp som PDF.