Förändra alkoholvanor inför en operation

Inför en operation är det bra att se över sina levnadsvanor eftersom att det är något som påverkar riskerna vid ett ingrepp. Genom att vara alkoholfri en tid innan operation minskar du riskerna och ökar chansen till snabbare rehabilitering.

Alkohollinjens rekommendation är att vara alkoholfri minst fyra veckor före och efter operation. Exempel på positiva effekter av alkoholfrihet är lägre risk för infektion, bättre näringsupptag, bättre läkningsförmåga samt att du undviker ökad stressbelastning.

Om ett alkoholstopp införs fyra till åtta veckor inför operation kan risken för komplikationer minskas med 50-70 procent beroende på vilken nivå din alkoholkonsumtion ligger på. 

Även för dig som opereras akut eller med kortare framförhållning hjälper det att göra uppehåll den tid som är kvar till din operation.