Stöd till förändring

Funderar du över dina alkoholvanor? Eller oroar du dig över någon annans alkoholvanor? Ring till oss - vi stödjer dig i att skapa en förändring.

Foto: Johan Roos

Att anonymt få berätta och sätta ord på sina tankar kring alkoholen kan för många vara precis det som behövs för att påbörja en förändring. Många som vi har pratat med har också berättat att bemötandet de har fått hos oss gjorde det lättare att söka annan hjälp.

Hur fungerar det?

Alkohollinjen är ett lättillgängligt alternativ. Du behöver inte boka tid i förväg, samtalet är kostnadsfritt och du kan vara anonym.

Vi arbetar med evidensbaserade metoder och är utbildade för att hålla rådgivande samtal via telefon. När du ringer till oss får du möjlighet att sortera dina tankar. Du behöver inte ha bestämt dig i förväg för vad du ska säga eller vad du vill göra. Det pratar vi om tillsammans.

För dig som vill erbjuder vi uppföljande samtal där vi stämmer av vad som har hänt sedan sist. Du kan välja mellan att ringa själv eller att bli uppringd av oss.

Mer om hur ett samtal med Alkohollinjen kan gå till.

När får jag svar?

När ditt samtal besvaras är det alltid av en rådgivare. Ibland kan du behöva vänta en stund för att komma fram.

Eftersom samtalen till Alkohollinjen kan variera i längd, och eftersom det ibland ringer extra mycket, har du möjlighet att lämna ditt telefonnummer för att bli uppringd av en rådgivare. Vi ringer dig då så snart vi kan. Ibland kan det bli nästkommande vardag. 

Mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi förstår att det kan väcka frustration om du inte kommer fram. Prova gärna igen en annan dag eller tid om du inte vill lämna ditt telefonnummer. Det kan vara lite lättare att komma fram under eftermiddagen samt senare under veckan. 

Andra frågor

Har du frågor som är mer medicinskt inriktade eller behov av att träffa någon professionell för att prata ansikte mot ansikte? Eller du kanske önskar prata med andra som är i en liknande situation? I så fall kan vi tillsammans se över vilka alternativ som skulle kunna passa dig.

Ring 112 om du behöver akut medicinskt hjälp just nu, till exempel för att du har allvarliga abstinenssymtom eller mår akut dåligt på annat sätt.