Stöd till förändring

Funderar du över dina alkoholvanor? Eller oroar du dig över någon annans alkoholvanor? Ring till oss - vi stödjer dig i att skapa en förändring.

Foto: Johan Roos

"Samtalet var språngbrädan för mig att ta tag i problemet, jag vågade vara öppen*"

Att anonymt få berätta och sätta ord på sina tankar kring alkoholen kan för många vara precis det som behövs för att påbörja en förändring. Många som vi har pratat med har också berättat att bemötandet de har fått hos oss gjorde det lättare att söka annan hjälp.

Hur fungerar det?

Alkohollinjen är ett lättillgängligt alternativ. Du behöver inte boka tid i förväg, samtalet är kostnadsfritt och du kan vara anonym.

Vi arbetar med evidensbaserade metoder och är utbildade för att hålla rådgivande samtal via telefon. När du ringer till oss får du möjlighet att sortera dina tankar. Du behöver inte ha bestämt dig i förväg för vad du ska säga eller vad du vill göra. Det pratar vi om tillsammans.

Uppföljning

För dig som vill erbjuder vi uppföljande samtal där vi stämmer av vad som har hänt sedan sist. Du kan välja mellan att ringa själv eller att bli uppringd av oss.

Andra frågor

Har du frågor som är mer medicinskt inriktade eller behov av att träffa någon professionell för att prata ansikte mot ansikte? Eller du kanske önskar prata med andra som är i en liknande situation? I så fall kan vi tillsammans se över vilka alternativ som skulle kunna passa dig.

 

* [Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2012:3]