Stöd till anhöriga

Även du som är närstående till någon med alkoholproblem kan få stöd av oss. Med rådgivaren diskuterar du vilket stöd du kan behöva, hur du på bästa sätt kan hjälpa den som dricker och vad Alkohollinjen kan erbjuda.

När du ringer som anhörig till någon som har alkoholproblem, har du möjlighet att prata med oss om din egen situation och vad du behöver för att må bra. Vi utgår ifrån din situation och vilka strategier du kan använda för att ta hand om dig själv.

Vi kan också prata om hur du kan hjälpa personen som dricker att förändra sina alkoholvanor och vart du kan hänvisa personen.

Mer om hur ett samtal med Alkohollinjen kan gå till.

Anhörigstödet

Du vet väl att du också kan få hjälp på Anhörigstödet? På Alkoholhjälpen.se finns ett program för anhöriga till personer med alkoholproblem och beroende. Där kan du även ställa frågor till rådgivare och du kan få hjälp av andra anhöriga i ett populärt diskussionsforum. 

Till Anhörigstödet.