Studier på Alkohollinjen

Ett led i Alkohollinjens arbete med kvalitetssäkring är att vi då och då utför vetenskapliga studier för att utvärdera verksamheten.

När vi gör det kan inringarna komma att tillfrågas om att delta. Om personen väljer att inte delta får den naturligtvis samma bemötande och rådgivning ändå.

I de två studier som hittills gjorts har vi frågat personer som ringer för sina egna alkoholvanor om hur de upplevt kontakten med Alkohollinjen. De har även följts upp när det gäller utvecklingen av deras alkoholvanor och psykiska hälsa.

Det som kommer fram är att nästan alla tillfrågade upplever att de blir mycket väl bemötta (95%). De beskriver att de känner sig förstådda och lyssnade på och att rådgivaren visade respekt för deras egna mål och beslut. Många beskriver också att det är ett bra första steg till att söka annan hjälp. Ett år efter den första kontakten med Alkohollinjen har deltagarna också uppnått betydande förbättringar av både sina alkoholvanor och sin hälsa.