Alkohollinjens metod

Vi som arbetar på Alkohollinjen har utbildats för att stödja personer med alkoholproblem och deras anhöriga.

Vi arbetar hela tiden med kvalitetssäkring och fortbildning. Den som ringer in ska få ett likvärdigt bemötande oavsett vilken rådgivare den får prata med.

Den metod som används är Motiverande samtal, en metod som rekommenderas av Socialstyrelsen. Målet med samtalen är att öka personens motivation och förmåga att göra en förändring. Det kan handla om att förändra sina egna alkoholvanor eller för anhöriga att hitta sätt att hantera situationen. Som tillägg till detta arbetar vi med övningar som är baserade på kognitiv beteendeterapi och CRAFT.

När en person ringer in för egen del använder vi frågeformuläret AUDIT för att kartlägga personens alkoholkonsumtion under det senaste året. Det hjälper oss att få en gemensam bild över hur inringarens alkoholvanor ser ut och ger oss möjlighet att ge anpassade råd.

För medicinsk rådgivning hänvisar vi vidare till hälso- och sjukvården.