Skriv ut den här sidan

Alkohollinjens metod

Alla rådgivare har utbildats för att arbeta med telefonrådgivning för personer med alkoholproblem och anhöriga till personer med alkoholproblem.

Vi arbetar ständigt med kvalitetssäkring och fortbildning, med målet att den som ringer in ska få ett likvärdigt bemötande oavsett vilken rådgivare den får prata med.

Den samtalsmetod som används är Motiverande samtal (på engelska Motivational Interviewing, MI), en metod som rekommenderas av Socialstyrelsen när det gäller förändring av alkoholvanor. MI syftar till att öka en persons motivation och förmåga att klara av att genomföra en förändring. Det kan gälla att förändra sina egna alkoholvanor eller hur man som anhörig kan hantera sin egen situation eller stödja en förändring av en närståendes alkoholvanor.

När en person ringer in för egen del använder vi AUDIT i kartläggande syfte. AUDIT är ett frågeformulär om personens alkoholkonsumtion under det senaste året. Det hjälper oss att få en gemensam bild över hur inringarens alkoholvanor ser ut och ger oss möjlighet att ge anpassade råd.

Som tillägg till detta arbetar vi med övningar som är baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT) och Återfallsprevention.

För medicinsk rådgivning hänvisar vi vidare till hälso- och sjukvården.