Skriv ut den här sidan

Om Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder stöd för personer som vill förändra sina alkoholvanor men också för dem som oroar sig för någon annans alkoholvanor.

Alkohollinjen startade 2007 och har ett nationellt uppdrag. Verksamheten drivs med huvudsaklig finansiering från Socialdepartementet. Alkohollinjen är sedan oktober 2018 samorganiserad med flera andra stödlinjeverksamheter (anhörigstödet.se, alkoholhjälpen.se och droghjälpen.se) inom eStöd på Beroendecentrum Stockholm. Det innebär samarbete kring bemanning, kvalitetssäkring av stödet som ges samt utbildningsinsatser.

All rådgivning hos Alkohollinjen sker per telefon. Samtalen är kostnadsfria och det går att ringa från hela landet. Den som ringer kan välja att vara anonym.