För vårdgivare

Du kan bidra till att fler söker hjälp för sina alkoholvanor. Ett sätt är att fråga personer du möter i ditt arbete hur de har det med alkoholen.

Det kan vara bra att lyfta frågan som en av flera vanliga orsaker till ohälsa, gärna kopplad till personens sökorsak om det är aktuellt. Det är bra att normalisera problematiken och ha ett empatisk förhållningssätt.

Ställ gärna öppna frågor som får personen att reflektera över en förändring. Du kan visa för personen att du lyssnar genom att då och då sammanfatta vad du har hört personen berätta. 

En broschyr om hur du kan ta upp frågan i din yrkesroll finns på Beroendecentrums webbplats

Kontakta oss

Även du som är vårdgivare är välkommen att kontakta oss. Det kan till exempel handla om hur du ska ta upp ämnet alkohol med människor som du möter i ditt arbete eller om du vill ta del av våra erfarenheter.

E-post: info@alkohollinjen.se

Telefonnummer: 020-84 44 48 (se öppettider på startsidan)