För vårdgivare

Du kan bidra till att fler söker hjälp för sina alkoholvanor. Ett sätt är att fråga personer du möter i ditt arbete hur de har det med alkoholen.

Kontakta oss

Även du som är vårdgivare är välkommen att kontakta oss. Det kan till exempel handla om hur du ska ta upp ämnet alkohol med människor som du möter i ditt arbete eller om du vill ta del av våra erfarenheter.

E-post: info@alkohollinjen.se

Telefonnummer: 020-84 44 48 (se öppettider på startsidan)