Alkoholutbildning för primärvården

STAD erbjuder tillsammans med Alkohol och hälsa Riddargatan1 en gemensam utbildning i alkoholfakta och den evidensbaserade 15-metoden för att höja alkoholkompetensen inom primärvården.

Du som deltagare får grundkunskaper och verktyg för att kunna fråga om och uppmärksamma patienterna på alkoholvanornas betydelse för hälsan.

Utbildningen är kostnadsfri, omfattar cirka en och en halv timme och ges på plats ute på vård- och hälsocentralerna i Stockholms län.

Syftet är att öka vårdpersonalens alkoholkunskap och motivera dem att oftare ställa frågor om alkohol till sina patienter. Tidig upptäckt och behandling kan spara mycket lidande och stora kostnader.

Läs mer på STAD:s webbplats