AUDIT och DUDIT testformulär

AUDIT och DUDIT är testformulär som är utformade för att vårdpersonal ska kunna hjälpa patienter att testa sina alkohol- och drogvanor. 

Du som vill testa dina egna alkohol- och drogvanor rekommenderas att göra det via eScreen

Fördelen med eScreen är att du får en personlig återkoppling på dina svar och rekommendationer vad du ska göra åt eventuella problem. 

Testformulär för vårdpersonal 

Formulären Alcohol-E och DUDIT-E erbjuder ett fördjupat underlag för samtal kring bruk av alkohol respektive droger. 

AUDIT har ursprungligen tagits fram av Världshälsoorganisationen (WHO). Copyrighten till AUDIT tillhör WHO och du som vårdpersonal är välkommen att använda formuläret i ditt arbete. 

Formulären DUDIT, Alcohol-E och DUDIT-E får också användas gratis i vård och forskning. Dock får inga ändringar göras utan tillstånd. Du är välkommen att kontakta Anne H Berman om du har frågor om de formulären eller copyrighten till dem. 

Du kan ladda hem testformulären i PDF-format här: 

Manualer 

I testformulären beskrivs hur du räknar samman poängen för att få fram rätt resultat. Men skulle du vilja ha mer information finns också böcker som innehåller mer detaljerade instruktioner. I böckerna får du en vägledning i samtalet om identifiering av problem med alkohol och droger. Och du får manualer. I manualerna förklaras också hur man räknar poäng för fromulären. 

AUDIT och DUDIT - Identifiera problem med alkohol och droger är skriven av Anne H Berman, Håkan Källmén och Peter Wennberg.  

DUDIT-E och Alcohol-E - Samtala konstruktivt om droger och alkohol är skriven av Anne H Berman och Claes Brisendal. 

Båda böckerna kan beställas från förlaget, e-bokhandel eller lånas på bibliotek. Böckerna kan också provläsas på Provläs webbplats. 

AUDIT-formulär

Vi har sammanställt AUDIT-formulär översatta till olika språk. Du hittar dessa på Riddargatan 1:s webbplats. 

AUDIT-utbildning

På Riddargatan 1:s webbplats ebjuds en AUDIT-utbildning som vänder sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt till andra som jobbar med alkoholproblematik. Utbildningen tar cirka 15 minuter att gå igenom. Efter genomgången kurs kan du använda AUDIT självständigt.