Tobaksavvänjning

Det är aldrig för sent att sluta använda tobak. Ge dig själv chansen att må bättre! Du som är patient hos oss erbjuds olika former av hjälp att förändra dina tobaksvanor.

Har du tankar på att sluta röka? 

  • Har du tidigare försökt att ändra dina tobaksvanor?
  • Har du försökt sluta röka, men börjat igen?
  • Vill du bli helt rökfri?

Studier visar att tre av fyra rökare vill sluta röka. Det finns hjälp att få för att att klara av abstinensbesvären och bli fri från tobak. 

Tillsammans med dig kan vi utforma en individuell behandlingsplan, anpassad från din livssituation och hitta en bra metod som fungerar för dig. 

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Tobaksprogram via nätet (NYHET)
  • Motivationshöjande förberedelser
  • Anpassade behandlingsmetoder
  • Läkemedelsbehandling
  • Gruppbehandling
  • Evidensbaserad uppföljning

Är du intresserad av att få hjälp med dina tobaksvanor? 

I så fall kan du prata med din vårdkontakt på din beroendemottagning.

Tobaksavvänjning via nätet

Nu kan du som är patient hos oss erbjudas ett program för tobaksavvänjning via nätet. Programmet pågår i 12 veckor och ger dig konkreta strategier för att hantera sug och återfall. Dessutom är det kostnadsfritt. Prata med din behandlare om du vill ha hjälp.