EWA-mottagningen - Särskilt för kvinnor

EWA-mottagningen är en specialistmottagning för kvinnor med alkoholbrukssyndrom. Hos oss kan du som är kvinna och har problem med alkohol få hjälp. Om du även mår dåligt psykiskt erbjuder vi parallell behandling för det.

För vem?

Vi erbjuder specialiserad behandling för vuxna kvinnor med problematisk alkoholkonsumtion när det behövs mer hjälp än den som går att få från primärvården. Kvinnor med minderåriga barn prioriteras för att vi ska kunna hjälpa barnet och ge föräldern stöd i föräldraskapet så tidigt som möjligt.

Vad kan vi hjälpa till med

Vi utgår ifrån dig och din vilja att förändra din alkoholkonsumtion genom att erbjuda individanpassad behandling. Alla våra behandlingar utgår från aktuella och evidensbaserade metoder.

Provtagning, läkemedel, motiverande insatser och återfallsprevention utgör grunden i vårt behandlingsutbud. Vi erbjuder även psykiatrisk utredning för att behandla parallell psykiatrisk sjukdom, så kallad samsjuklighet, i de fall där det inte redan finns en etablerad kontakt med psykiatrin. I dessa fall kan vi erbjuda:

  • läkemedelsbehandling
  • psykoedukation (kunskap om olika svårigheter och diagnoser och vad det innebär att ha dem)
  • gruppterapi
  • individuell terapi.

I de fall vi inte har behandling att erbjuda hjälper vi dig vidare till rätt vårdgivare. Vi samarbetar även med socialtjänsten där behov finns.

Du som vill ha hjälp

Du kan själv ringa till vår reception för att boka in ett besök hos oss eller göra en egenanmälan via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det går också bra att komma via remiss från annan vårdgivare.

Varmt välkommen till oss!

Barn- och mödrahälsovård inom Beroendecentrum Stockholm

Vi erbjuder även hälsovård till barn i familjer där föräldrarna har eller haft en beroendeproblematik. Detta kan vi erbjuda under barnets första åtta levnadsmånader. Vi erbjuder även specialistmödravård för gravida kvinnor som har beroendeproblematik, och om deras partner har beroendeproblematik kan de också få hjälp hos oss. Du kan läsa mer om detta under rubriken: