Psykoterapi - något för dig?

Som patient hos Beroendecentrum Stockholm kan du få olika typer av psykoterapi. 

Psykoterapi sker antingen individuellt, i grupp eller för familjen. Prata med din lokala beroendemottagning om du vill ha remiss till psykoterapi. 

Kognitiv beteendeterapi - KBT

I kognitiv beteendeterapi fokuserar vi på samspelet mellan dig och din omgivning här och nu. Du och din terapeut sätter tillsammans upp tydliga mål för arbetet, ni arbetar tillsammans för att hitta nya lösningar och ändra de mönster som hindrar dig från att må bättre.

Du deltar aktivt genom att notera dina tankar och beteenden, utföra hemuppgifter och prova nya saker.

Kognitiv beteendeterapi är i många fall en korttidsterapi, oftast 20 - 25 gånger. Men ibland kan vi dock behöva träffas vid flera tillfällen.

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi fokuserar på dina känslor, behov och önskningar och hur de påverkar dig i relation till andra i din omgivning. Du kan fokusera både på det som sker nu, men även ta med vad du varit med om tidigare i livet.

Du går vanligen i psykodynamisk psykoterapi en gång i veckan, du gör tillsammans med din terapeut upp hur många gånger du går.

Mentaliseringsbaserad terapi

Mentaliseringsbaserad terapi är en terapiform för dig som uppfyller diagnoskriterierna för ett personlighetssyndrom, främst emotionellt instabilt. Det är en intensiv behandling där du går individuellt och i grupp parallellt. Terapin fokuserar på här och nu, samt att du ska få lättare att förhålla dig till dig själv och andra.

Gruppsykoterapi

I gruppsykoterapin får du lära dig om dina mönster, tankar och känslor i relation till andra människor och hur mönstren kan förändras. Du kan finna och pröva nya sätt att vara tillsammans med andra.

Du går i gruppsykoterapi en gång i veckan i en och en halv timme per gång.

Familjeterapi

Att lämna ett beroende innebär inte bara att sluta använda alkohol eller droger. Du och dina närstående måste också hitta nya sätt att vara i förhållande till varandra.

Vi erbjuder därför par- eller familjeterapi. Målsättningen är att du och din familj ska bli bättre rustade att hantera familjerelationer.

I familjeterapin är det vanligt att paret eller familjen kommer för samtal fem till sju gånger med två veckors intervall, men ibland kan det röra sig om betydligt fler samtal.