För dig som är närstående

Även du som är närstående till en person med beroendeproblem kan behöva stöd och hjälp. Närstående är en person som står nära någon annan. Det kan till exempel vara partner, barn, förälder, syskon, vän eller arbetskamrat.

Psykolog Ola Siljeholm ger 4 råd till dig som är närstående till någon som dricker för mycket eller använder droger

Ola Siljeholms 4 råd

Du som anhörig har ingen skyldighet att förändra en annan persons drickande, men om du känner att du vill försöka hjälpa personen att skapa en förändring kan följande vara bra att tänka på:

  1. Våga ta samtalet: Lyft frågan på ett genomtänkt och lugnt sätt, i nyktert tillstånd. Beskriv vad som oroar dig och uttryck dig i jag-form, det vill säga "jag upplever" eller "jag oroar mig för", så att det inte blir anklagande mot den andra personen. Var så konkret som möjligt.
  2. Skifta fokus: Glöm inte bort dig själv. Vad mår du bra av och vad kan du göra mer av för din egen skull? Finns det barn med i bilden så skifta fokus till barnen och ert umgänge.
  3. Sök stöd: Att känna stark oro för en närstående och på olika sätt drabbas av någon annans beroendeproblematik kan skapa stor stress och psykisk ohälsa. Även om allt annat är bra i livet kan problematiken som din närståendesituation skapar vara tillräcklig för att behöva få stöd och hjälp utifrån. På den här sidan listar vi olika alternativ till stöd.
  4. Uppmuntra till alternativa aktiviteter: Stöd och uppmuntra personen till aktiviteter som inte innefattar alkohol/droger. Vad uppskattar personen att göra?

 

Vart vänder jag mig?

Det finns olika alternativ till stöd för dig som närstående. 

  • Patient- och närståendeutbildningar: Inom psykiatrin anordnas patient- och närståendeutbildningar för olika diagnoser (till exempel beroende, ADHD, PTSD m.m). Fråga din behandlare eller kontakta den mottagning/avdelning där din närstående behandlas för att få mer information. 
  • Anonymt stöd via nätet eller telefon: Alkohollinjen, Alkoholhjälpen, Droghjälpen och Stödlinjen för spelare erbjuder stöd och råd till dig som närstående. Läs mer om anonymt stöd
  • Närståendeprogram via nätet: Vi har ett närståendeprogram som erbjuds till våra patienters närstående. Stödet ges via nätet och ges till personer som är närstående till någon med alkohol- eller drogproblem. Läs mer om närståendeprogrammet

Det finns också andra organisationer och plattformar som erbjuder stöd för dig som närstående. Vi har listat några exempel här på sidan.

Din närståendes behandling

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera någon annans behandling med utomstående, även om ni har en nära relation. Dock kan personen som går i behandling välja att lämna sitt samtycke till det, då går det naturligtvis bra. Om personen själv vill är du också välkommen att följa med till mottagningen och vara med på möten.