Mottagningen för elitidrott och hälsa

Beroendecentrum Stockholm och Riksidrottsförbundet (RF) har inlett ett samarbete för att hjälpa elitidrottare som behöver förbättra sin psykiska hälsa. På mottagningen kan du få hjälp med behandling och förebyggande behandling både under karriären och efter karriären. 

Du som är 18 år eller äldre och är aktiv idrottare eller tränare/ledare på högsta elitnivå är välkommen att söka hjälp hos oss. Med elitnivå menas att du har varit med i ett landslagssammanhang någon gång under senaste två åren. Även du som nyligen avslutat din elitidrottskarriär som aktiv eller tränare/ledare, någon gång det senaste året, är välkommen att söka hjälp hos oss. 

De som kommer till oss är aktiva inom många olika idrottsområden, exempelvis kampsport, motorsport, uthållighetsidrott, precisionsidrott eller lagsport.

Behandlarna som jobbar på mottagningen har en stor kunskap och förståelse för den miljö och de utmaningar som du som elitidrottare vistas i.  

På mottagningen kan du få stöd och hjälp om du behöver förbättra din psykiska hälsa. Det kan till exempel handla om beroendeproblem, depression, ångest, ätstörningar, utmattning och överträning. 

De flesta som har fått hjälp hos oss uppger efter avslutad behandling att de mår mycket bättre. 

Du som behöver hjälp

Du kan söka till oss från hela landet. Om du behöver hjälp kan du göra en egenanmälan via 1177 Vårdguiden E-tjänster. När vi har fått din egenanmälan, kontaktar vi dig så snart vi kan på det telefonnummer som du uppgett i din egenanmälan. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon.

När du får behandling hos oss betalar du patientavgift upp till högkostnadsskydd. 

Mottagningen är även hbtq-diplomerad. Personalen som jobbar här har genomgått Region Stockholms hbtq-utbildning, som är en mer utökad utbildningsinsats inom detta område.

Välkommen till oss!

Elitidrott och hälsas webbplats

Mottagningen för Elitidrott och hälsa har numera en egen webbplats. Där kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig. Du hittar även information om idrottspsykologi - prestation och hälsa.