Mottagningar för alkohol och hälsa

På vår mottagning för alkohol och hälsa erbjuder vi hjälp och stöd till dig som är orolig över ditt drickande. Du som vill minska din alkoholkonsumtion eller sluta dricka är därför välkommen till oss.

(Fotograf: Marie Kristensson)

Hos oss får du hjälp, utifrån din egen förmåga, att hantera situationer som inkluderar alkohol på ett hälsosamt sätt. Vi erbjuder även rökavvänjning om du har tankar på att sluta röka. Behandlingsmålen utformas utifrån din vilja och motivation. Det är många som klarar sig bra efter avslutad behandling hos oss.

Så här går det till när du kommer till oss

Behandlingen utgår från dig och dina specifika problem. Det är därför som vi alltid gör en grundlig kartläggning och utredning av din beroendeproblematik. Vi hjälper dig att förstå vad som ligger bakom ditt beroende och att utveckla nya beteenden. En motivation till förändring.

Hälsokoll alkohol

När du kommer till oss får du först träffa en sjuksköterska. Vi inleder med att ställa frågor för att få en bild av hela dig, och inte bara dina alkoholvanor. Det är många som upplever detta särskilt viktigt eftersom det ger ett helhetstänk även efter avslutad behandling. Nästa gång du kommer till oss får du träffa en läkare. Därefter gör vi tillsammans med dig en plan över din behandling.
Det är ofta bra att engagera närstående i behandlingen. Närstående är därför välkomna att följa med redan vid första besöket.

På mottagningen kan behandlingen delas in i två inriktningar: den ena är psykologisk, den andra läkemedelsinriktad.

Psykologisk behandling

Den psykologiska behandlingen är främst beteendeinriktad. Det innebär att du får beteendeinriktade hemuppgifter som exempelvis kan handla om att registrera hur mycket du dricker. Men det kan också handla om att se vid vilka situationer som alkohollusten kommer fram. Du får även tips om hur du kan undvika vissa situationer och hur du ska hantera dem när de väl uppstår.

Läkemedelsbehandling

Med läkemedelsbehandling erbjuds du antingen läkemedel som gör att du inte kan dricka alkohol under en period, eller läkemedel som håller nere alkoholsuget och minskar återfallsrisken.

Utvärdering och uppföljning gör vi kontinuerligt under behandlingsperioden.

Du som behöver hjälp

Du behöver ingen remiss utan kan söka direkt och få hjälp omgående. Kontaktuppgifter hittar du på 1177:s webbplats.

Om du har några frågor exempelvis om behandlingen eller stöd till närstående är du också välkommen att kontakta oss.

Du kan även läsa mer om mottagningarna på Alkohol och hälsas webbplats. 

Välkommen till oss!

Besök den nya webbplatsen

Alkohol- behandling via nätet

Om du vill förändra dina alkoholvanor kan behandling via nätet vara ett alternativ för dig. Du får jobba med både text och övningar på tider och platser du själv önskar. Behandlingen pågår under tolv veckor. Under dessa veckor har du regelbunden kontakt med en behandlare som ger återkoppling till dig och som kan svara på dina frågor. Du kan läsa mer under rubriken: