Mika Hälsa

Mika Hälsa är en sex- och samlevnadsmottagning som samverkar med Mikamottagningen Stockholm stad. Vi riktar oss till personer som har sex mot ersättning, lever i sexuell utsatthet och/eller skadar sig med sex.

För vem?

Vi vänder oss till alla personer oavsett kön, könsidentitet och sexuell identitet. Även du som anhörig, partner eller vän som känner oro för någon kan vända dig till oss.

Vad vi kan hjälpa till med

Vi erbjuder råd- och stödsamtal gällande sex och samlevnad, preventivmedel, graviditet och abort. Vi utför även provtagning för cellprov och sexuellt överförbara infektioner. Vid behov kan du få utredning och behandling för posttraumatiskt stressyndrom relaterat till sexuell utsatthet.

Vi har tystnadsplikt och alla besök hos oss är kostnadsfria.

Välkommen till oss

Du kan söka till oss genom att ringa till mottagningen eller boka tid genom 1177 Vårdguidens e-tjänster (där kan du också be oss kontakta dig). Du kan också komma till oss på våra drop in-tider. Se kontaktuppgifter på 1177.

Vi samarbetar med Mikamottagningen

Vi sitter i samma lokaler som Mikamottagningen som drivs av Stockholm Stad. Vårt samarbete gör att du kan få ett bredare stöd på en och samma plats. Mikamottagningen erbjuder till exempel samtalsstöd för att du ska må bättre och praktiskt stöd vid kontakt myndigheter. Du kan läsa mer på Stockholms stads webbplats:

Alternativ till stöd

Det finns många alternativ till stöd för dig som har beroendeproblem och dina närstående. 

Har du varit utsatt för sexuella övergrepp? Då kan du läsa mer om var du kan få stöd på webbplatsen Stöd efter övergrepp.