Läkemedel och hälsa

Vi samlar nu kompetensen inom läkemedelsberoende under ett och samma tak. På den nya mottagningen Läkemedel och hälsa erbjuder vi en mer individuellt anpassad behandling. Samtidigt sätter vi än mer fokus på hälsosamtal för ett bättre mående.

  • Har du problem med beroendeframkallande läkemedel?
  • Hjälper dina läkemedel inte lika bra som tidigare?
  • Har du behövt öka dosen för att få effekt?
  • Mår du dåligt när du inte får din vanliga dos?
  • Har närstående eller personal inom sjukvården uttryckt oro för din konsumtion?

Om något av detta stämmer för dig så kan du ha utvecklat ett läkemedelsberoende. Du kan alltid pröva att själv gradvis minska din konsumtion men om det blir alltför svårt för dig finns det hjälp att få hos oss.

Vem som helst kan bli beroende av läkemedel. Många som använder beroendeframkallande läkemedel har fått det utskrivet på recept för behandling av exempelvis ångest, oro, sömnbesvär eller smärta.  Men regelbunden användning av läkemedlen under en längre tid ökar risken för att man blir beroende av medicinen.

Exempel på läkemedel som klassas som beroendeframkallande är:

  • Lugnande medel som innehåller bensodiazepiner exempelvis Stesolid, Oxascand, Xanor
  • Sömnmedel som innehåller bensodiazepinliknande ämnen exempelvis Imovane, Zolpidem och Zopiklon
  • Smärtstillande medel som innehåller opiater exempelvis morfin, Oxycontin, Tramadol

Individuellt anpassad behandling och hälsosamtal

Vi erbjuder individuellt anpassad nedtrappning av beroendeframkallande läkemedel. Om du har ett långvarigt beroende av olika opioider kan, vid behov, medicinväxling ske till ett preparat som är mer lämpligt för långtidsbehandling.

Men vi erbjuder även hälsosamtal utifrån vanliga problem som sömn, kost, motion, alkohol och nikotin. Detta är hälsofaktorer som ofta sätts åt sidan när man är stressad eller mår dåligt på annat sätt. Psykologisk behandling erbjuds också för ångest, depression och sömnproblem. Vi hjälper dig gärna med att sätta hälsan i fokus eftersom detta också är viktigt för att må bra.

Efter att läkemedlen trappats ned erbjuder vi även metoder för att minska risken för återfall i läkemedelsberoende. För vi jobbar för ett långsiktigt resultat med behandlingen och vill att du ska klara dig bra utan beroendeframkallande läkemedel även framöver. 

Du som behöver hjälp

Du som är 18 år eller äldre och som har ett läkemedelsberoende kan få hjälp på Läkemedel och hälsa.

Du kan söka till oss genom att ringa till mottagningen på telefon eller genom att skicka en egenanmälan via 1177 Vårdguiden E-tjänster. Du kan även be din behandlade läkare att skicka en remiss till oss. 

Vi erbjuder även rådgivning på telefontiden. Om du har några funderingar kring ditt eget eller din närståendes läkemedelsberoende är du därför välkommen att kontakta oss. 

 

Fakta om läkemedel

Du kan läsa mer om beroendeframkallande läkemedel under fliken fakta. 

Publicerad: 2020-12-30