Konsultmottagningen I66

Konsultmottagningen I66 är en mottagning för patienter på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge eller Psykiatri Sydväst (Affektiva mottagningen och Ångestprogrammet). Vi finns för dig som behöver hjälp att ändra din livsstil på grund av kroppslig och/eller psykisk ohälsa. Det kan gälla alkohol, tobak, beroendeframkallande läkemedel eller andra droger.

Om mottagningen

Mottagningen tar endast emot patienter på remiss.

Här arbetar läkare, sjuksköterskor och en psykolog. Det går bra att gå i behandling hos oss samtidigt som du får annan behandling. Vi samverkar med den remitterande mottagningen under din behandlingstid.

Vi erbjuder vetenskapligt beprövad behandling för att:

  • Sluta röka
  • Sluta med alkohol eller minska ditt drickande (kontrollerat drickande)
  • Trappa ner användningen av beroendeframkallande läkemedel (lugnande och ångestreducerande läkemedel, samt smärtstillande läkemedel)
  • Sluta med droger

I behandling hos oss tilldelas du en ansvarig läkare som du träffar kontinuerligt för uppföljning av ditt mående och behandlingens resultat.

Hur du kommer i kontakt med oss

För att komma till oss behöver du få en remiss från din behandlande läkare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge eller Psykiatri Sydväst (Affektiva mottagningen och Ångestprogrammet).

När vi har fått remissen kallar vi dig till en tid för ett nybesök. Vi går då tillsammans igenom din problematik och hur vi skulle kunna hjälpa dig. Om vi kommer överens om att du ska påbörja en behandling kommer du även att erbjudas en basutredning för att kartlägga eventuell psykiatrisk problematik.