Behandling via nätet

Hos oss finns möjlighet att få behandling via nätet. Det kan passa dig som har svårt att ta dig till en mottagning på vissa tider, eller för dig som vill förändra dina vanor mer på egen hand. Du får aktivt stöd från en behandlare men all kontakt sker skriftligt via nätet.


Foto: Lydia Darmark

eStöd är en del av Beroendecentrum Stockholm som jobbar med stöd och behandling via nätet. Våra behandlingar baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Våra behandlingar har kort väntetid och eftersom de är digitala kan du arbeta på tider och platser som passar dig. Under behandlingsperioden har du skriftlig kontakt med en behandlare som ger dig stöd och återkoppling. För att behandlingen ska bli meningsfull krävs vilja att testa nya strategier i din vardag.

I vissa fall kan det behövas mer stöd än vad vi kan ge via nätet. Då går det bra att komplettera behandlingen med andra insatser.

Välj program för att få mer information

För personer upp till 25 år finns Maria Ungdoms digitala behandlingar

Mer om internetpsykiatri

På Janusinfo kan du läsa mer om vad forskningen säger om internetpsykiatrin och när behandlingsformen är lämplig.

Publicerad: 2019-05-23