Barnhälsovård och mödravård

Vi erbjuder hälsovård till barn i familjer där föräldrarna har eller haft en beroendeproblematik. Detta kan vi erbjuda under barnets första tio levnadsmånader. Vi erbjuder även specialistmödravård för gravida kvinnor som har beroendeproblematik. Även partner som har beroendeproblematik får hjälp hos oss.

Rosenlunds Mödravårdsteam

På mottagningen erbjuder vi specialistmödravård.

För vem?

Du som är gravid och har ett riskbruk, skadligt bruk eller ett beroende av alkohol eller droger är välkommen till oss. Och om din partner har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende är hen också välkommen till oss.

Du som är gravid och får substitutionsbehandling kan också få hjälp hos oss.

Vad vi kan hjälpa till med

Vi erbjuder mödrahälsovård och föräldraförberedelser. Och vi erbjuder stöd i nykterhet och drogfrihet. 

Du kan även få information om alkohol och drogers effekt på fostret. Och du kan även få samtal om föräldraskap och krissamtal.

Om du behöver erbjuder vi även abortrådgivande samtal.

Du som vill ha hjälp

Du kan söka till mottagningen genom att ringa själv eller genom en remiss från barnmorska eller läkare.

 

Rosenlunds barnhälsovårdsteam

Verksamheten vid Rosenlunds barnhälsovårdsteam drivs från och med den 1 januari 2020 av Beroendecentrum Stockholm.

På mottagningen erbjuder vi barnhälsovård. 

För vem?

Vi erbjuder hälsovård till barn, upp till åtta månader, i familjer där föräldrarna har eller haft en beroendeproblematik.

Vad vi kan hjälpa till med

Vi erbjuder barnhälsovård som anpassas efter barnets behov. I detta ingår både besök på mottagningen och i hemmet.

Vården erbjuds under barnets första åtta levnadsmånader. Därefter flyttas barnet över till barnavårdscentralen (BVC) och får hjälp där istället. En uppföljande läkarundersökning görs sedan vid Rosenlunds barnhälsovårdsteam när barnet är 18 månader.

Här jobbar barnläkare, barnsjuksköterskor och spädbarnspsykolog. Sedan en tid tillbaka är teamet förstärkt med en kurator som har en viktig roll i den sociala planeringen kring barnet. De som jobbar här har en specialistutbildning och är vana att möta familjer där det finns beroendeproblematik.

Du som vill ha hjälp

Du kan söka till mottagningen genom en remiss från barnmorska eller läkare.