Arbetsterapi

Ett beroendetillstånd påverkar i hög grad ditt aktivitetsmönster samt dina roller och vanor. Våra arbetsterapeuter ser till hela människan och utgår från vilka vardagsaktiviteter som du kan, vill och behöver klara av att utföra.

Fotograf: Per Englund

Målet med arbetsterapi är att du ska kunna leva ett värdefullt liv utifrån dina önskemål och behov. Vardagen ska kännas meningsfull och hanterbar, även utan droger.

Individuell färdighetsträning

Har du problem med exempelvis sömn, stress, minne, tidsuppfattning, att komma igång, planera och organisera vardagen eller att kommunicera? I så fall kan någon av våra arbetsterapeuter hjälpa dig att skapa struktur i vardagen, samt träna din planerings- och organisationsförmåga i hemmet och i samhället.

Arbetsterapeuten kan också bedöma hjälpmedelsbehov.

Bedömningar

I en så kallad bedömning utgår vi från dig och dina behov. Det kan exempelvis vara aktivitets- och funktionsbedömningar. Bedömningen kan även vara en del av neuropsykiatrisk utredning eller bli ett underlag i kontakten med socialtjänst, försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller arbetsgivare.

Gruppbehandlingar

Utbudet av gruppbehandlingar varierar men består bland annat av: Ha Koll!, Föräldragrupp, Sömngrupp, Vardagsteknik och ReDo.

Ha koll!

Ha Koll! är en gruppbehandling på 13 sammankomster där du analyserar din situation och provar olika strategier för att utveckla förmåga till tidshantering och organisering i vardagen. Målet är att du ska känna att du har koll på tillvaron.

Föräldragruppen

Föräldragruppen riktar sig till dig som är förälder med tidigare substansberoende och kroniska svårigheter att organisera vardagen och skapa hälsosamma levnadsvanor.

Gruppen träffas åtta tillfällen utifrån teman som exempelvis:

  • En sämre dag
  • Kommunikation och samarbete
  • Hjälpmedel.

Sömngruppen

Sömngruppen är upplagd på tre tillfällen varannan vecka. Här får du strategier och verktyg för att göra förändringar i vardagen som har positiv inverkan på dygnsrytm, sömnkvalitet och mående. Du får kartlägga ditt sömnmönster, information om hjärnans och kroppens mekanismer och prova att genomföra förändringar för att sova bättre.

Vardagsteknik

Att kunna använda vardagsteknik har blivit allt viktigare för att kunna vara delaktig i samhället. Vårdappar, BankId, sociala medier, internetbank och digitala kalendrar är inte alltid en självklarhet att man behärskar. I kursen Vardagsteknik övar du tillsammans med andra att använda internet, appar, inloggningssystem och så vidare.

ReDo

ReDo är ett behandlingsprogram på tio tillfällen för dig som upplever en obalans i vardagen. Det kan vara stress, men även att det känns långtråkigt och innehållslöst.

Grundtanken är att omstrukturering av livsstil och aktivitetsmönster kan leda till en mer hälsosam och hanterlig balans mellan vardagens olika sysslor och vila genom ökad kunskap om sambandet mellan aktivitet och hälsa, hälsofrämjande aktiviteter samt aktivitet och tid.

Något för dig?

Kontakta din behandlare för mer information och remiss.