Anonymt stöd

Här kan du läsa mer om anonymt stöd för dig som har problem med alkohol, droger, rökning eller spel om pengar.

De anonyma stödlinjerna erbjuder:

  • Anonymt stöd och rådgivning (ej behandling)
  • Kontakt via nätet eller telefon
  • Olika alternativ till självhjälp

Det kostar inget att ta kontakt med stödlinjerna och det går bra att vara anonym. Det spelar ingen roll var i landet du bor och du behöver inte boka någon tid.

 

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen erbjuder information, stöd och rådgivning via nätet för personer som vill förändra sina alkoholvanor. Även anhöriga är välkomna till Alkoholhjälpen. 

Alkohollinjen – 020-84 44 48

Alkohollinjen erbjuder stöd och rådgivning via telefon för de som funderar över sina egna eller någon annans alkoholvanor. Det finns även stöd till de som vill dricka mindre inför en operation. Telefonnumret är 020-844448.

Droghjälpen - 020-91 91 91

Droghjälpen erbjuder information, stöd och rådgivning till alla som har funderingar över sin egna eller någon annans användning av droger. Kontakten sker via nätet och telefon.

Sluta-Röka-Linjen - 020-84 00 00

Sluta-Röka-Linjen erbjuder stöd till personer som vill sluta röka eller snusa. Du kan också höra av dig om du önskar stöd för att inte falla tillbaka efter att ha slutat, eller för att komma på fötter igen efter ett bakslag. Även anhöriga kan höra av sig för stöd och råd.

Stödlinjen för spelare - 020-81 91 00

Stödlinjen erbjuder rådgivning till personer som upplever problem med spel om pengar och deras anhöriga. Kontakt sker via telefon 020-81 91 00 eller mail info@stodlinjen.se

Lilla häftet om självhjälp mini

Lilla häftet om självhjälp

Årsrapporten för Alkohollinjen, Alkoholhjälpen och Droghjälpen 2020 hade temat självhjälp och där medföljde Lilla häftet om självhjälp som en bilaga. Häftet beskriver kortfattat:

  • Vad innebär självhjälp?
  • Hur fungerar självhjälp på Alkohollinjen, Alkoholhjälpen och Droghjälpen?
  • Vad säger rådgivare på stödlinjerna om självhjälp?
  • Övningar för att kartlägga risksituationer och sätta mål för en förändring