Behandling vid opioidberoende, LARO

Metadonsektionen är en sektion inom Beroendecentrum Stockholm som erbjuder personcentrerad och högspecialiserad vård i form av läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO). Verksamheten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelassisterad behandling vid opioidberoende, HSLF-FS 2016:1.

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende syftar till att bland annat förebygga återfall, förbättra social funktion samt minska medicinska komplikationer, smittspridning och dödlighet. Behandlingen innebär i korthet att du får stöd att bryta ditt beroende med hjälp av läkemedel. Med långsiktig rehabilitering hjälper vi dig att komma ifrån ditt beroende, få en stabilare situation samt bättre fysisk och psykisk hälsa. 

Vi har ett nära samarbete med Socialtjänsten, Kriminalvården och övriga vårdgrannar. Verksamheten består av fem öppenvårdsmottagningar. Akuta bedömningar och avgiftningar erbjuds inom heldygnsvårdssektionen vid S:t Görans Sjukhus.

Vad vi erbjuder

Utöver farmakologisk behandling erbjuder sektionen olika former av psykologisk behandling, både individuellt och i grupp. Sektionens behandlingsutbud inkluderar bland annat återfallsprevention, känsloskola, sömnhygien, traumabehandling, ERGT och Unified Protocol.

Vi arbetar i tvärprofessionella team med läkare, psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut och kurator. Vår arbetsterapeut arbetar med funktionsnivåbedömningar och deltar i rehabiliteringsarbetet med fokus på sysselsättning. Det finns även möjlighet att delta i yoga och andra fysiska gruppaktiviteter.

Sektionen erbjuder anhörigutbildning till närstående.

Vem kan få behandling

För att få behandling hos oss behöver du uppfylla kriterierna i Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling (HSL S-FS 2016:01).

Patienter som ordineras läkemedelsassisterad behandling vid
opioidberoende ska ha fyllt 20 år och bedömts ha ett opioidberoende sedan minst ett år tillbaka. Om särskilda skäl föreligger kan även en patient ordineras LARO-behandling även innan hen fyllt 20 år.

Vägar in i behandling

Vi har en hög tillgänglighet och erbjuder snabba, enkla vägar in i LARO. Det går bra att söka med remiss via hälso -och sjukvården, Socialtjänsten eller Kriminalvården. Du kan även söka till oss genom att göra en egenanmälan på 1177.se eller ringa utredningsenheten på 08-123 471 01.

Handläggning av ansökan

Ansökningar handläggs av utredningsenheten som består av läkare, socionom och psykiatrisjuksköterska. Remisskonferens sker veckovis. Din första kontakt med oss är ett bedömningssamtal där vi försöker skapa en helhetsbild gällande din livssituation.

Därefter sammanställs informationen från bedömningssamtalet med tidigare journaldokumentation från hälso- och sjukvård och eventuellt andra myndighetskontakter, samt provtagningsresultat. ör att fastställa om du uppfyller kriterierna för läkemedelsassisterad behandling. 

Samtyckesblankett

Vi behöver ditt samtycke för att kunna beställa och ta del av journalhandlingar från andra vårdgivare, utbyta information för att fastställa diagnosen opioidberoende samt bedöma behandlingsinsatser med andra berörda myndigheter och organisationer.

För att underlätta samt förkorta handläggningstiden – skriv ut samtyckesblankett och faxa till oss: Samtycke om samverkan och information (öppnas i ny flik)

Remiss för socialtjänst