Om oss

Beroendecentrum Stockholm är Region Stockholms organisation för specialiserad beroendevård. Verksamhetschef är Johan Franck.

Som Sveriges största beroendeklinik har vi ett brett vårdutbud inom beroendevård och unika möjligheter att behandla och hjälpa patienter med riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Vi har över 50 mottagningar runt om i länet som ger råd, stöd och behandling för personer som är beroende av eller har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar.

Vi ser människan

Med rätt behandling och en helhetssyn på individen kan vi ge ökad livskvalitet för patienter och deras närstående.

Välkommen till oss!                              

Korta fakta

  • Vi har över 50 mottagningar runt om i Stockholms län
  • Här jobbar fler än 800 medarbetare tillhörande 14 olika yrkeskategorier
  • Vi har cirka 360 000 patientbesök per år (2021)
  • Undersökningar visar att cirka 4 procent av Sveriges befolkning har ett alkoholberoende och att 1 ava 10 vuxna har en riskabel alkoholkonsumtionl (källa: CAN)