Utbilda dig hos oss

Beroendecentrum Stockholm tar emot flera yrkeskategorier för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och erbjuder andra typer av utbildningar inom kliniken. Tillgång till platser för VFU sker enligt ett beställningsförfarande mellan lärosäte och sjukhus.

Auskultera hos oss

Du som studerar till sjuksköterska, psykolog eller skötare har möjlighet att auskultera hos oss. Auskultering kan efterliknas ett studiebesök och innebär att du får iaktta arbetet på någon av våra mottagningar och möta medarbetarna direkt på arbetsplatsen.

Är du intresserad? Skicka en intresseanmälan så hör vi av oss till dig med mer information!

Utbildning är grunden för utvecklingen av beroendevården

På Beroendecentrum Stockholm ser vi utbildning som en viktig möjlighet. Vi välkomnar studenter och anställda att utbilda och fortbilda sig hos oss. Tillsammans bidrar vi till utvecklingen av professionell kompetens och en ännu bättre beroendevård!

Hos oss finns engagerade handledare som stödjer dig i att träna och vidareutveckla såväl praktiska färdigheter som teoretisk kunskap. Varje år väljer drygt 300 läkarstuderande och 125 sjuksköterskestuderande att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss.

Vi arbetar för att alla som utbildar sig hos oss ska känna sig sedda, inkluderade och delaktiga samt få den kunskap som krävs för att känna sig trygg och välgrundad inför sin blivande yrkesroll. Kliniken rankas högt i utvärderingarna från studenterna, något som gör oss glada och stolta.

Våra utbildningar 

Verksamhetsförlagd utbildning 

På Beroendecentrum Stockholm tar vi emot studerande från alla högskolor i Stockholm. Karolinska Institutet och Ersta Sköndal Högskola, Sophiahemmets högskola samt Ersta-Sköndal högskola enligt avtal. Studerande som studerar på andra orter inom Sverige, men är skrivna i Stockholm tar vi emot i mån av plats.

Intag av VFU-studenter sker varje termin. Enligt utbildningsdirektivet tar vi på kliniken emot studenter för VFU från följande högskoleprogram:

  • Sjuksköterska
  • Läkare
  • Psykolog
  • Arbetsterapeut
  • Socionom

Vill du göra din VFU hos oss tar du kontakt med samordnaren på din högskola som gör en beställning till oss. Platsfördelningen sker i samråd mellan skola och sjukhus. 

Utbildning psykologer

Vi erbjuder psykologstudenter allt ifrån några få timmars auskultation till flera månaders VFU under handledning. Utbildning sker i patientnära arbete i öppen hälso- och sjukvård.

Vi har i nuläget avtal med Karolinska Institutet och Stockholms Universitet och tar emot studenter från deras psykologprogram varje höst- och vårtermin. Studerande från andra universitet tar vi endast emot i mån av plats.

Vill du göra din VFU hos oss tar du kontakt med samordnaren på din högskola som gör en beställning till oss. Platsfördelningen sker i samråd mellan skola och sjukhus. 

Vidareutbildning av läkare, ST 

Du som är legitimerad läkare kan specialisera dig hos oss inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt beroendemedicin. Specialisttjänstgöringen görs under minst fem år med handledning och du har då en tillsvidareanställning på Beroendecentrum Stockholm.

Tjänstgöringen ger dig goda möjligheter att tillämpa kunskaper, olika arbets- och förhållninssätt samt att utveckla färdigheter för att kunna jobba som specialist i psykiatri med utökade beroendemedicinska erfarenheter. Vi erbjuder ett brett spektrum av utbildningsmöjligheter inom till exempel ledarskap, psykoterapi, METIS/SK med mera. Du kan även göra forskar-ST hos oss. 

Vi lägger stor vikt vid intresse för beroendefrågor samt personlig lämplighet. Vid frågor, kontakta Victor Lindfors, 08-123 470 26.

För AT-tjänstergöring gäller särskilda rutiner. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor (SUS)

Vi erbjuder specialistutbildning för dig som jobbar som sjuksköterska inom akut- och heldygnsvården (SUS-utbildning). Den som går utbildningen kan under utbildningsperioden ha kvar sin heltidstjänst med full lön.

Medicinsk sekreterare  (LIA)

Beroendecentrum Stockholm erbjuder praktikplatser för medicinska sekreterare som ska genomgå lärande i arbete (LIA). Praktikplatser beställs och administreras genom gymnasieskolornas praktikansvariga. Om du önskar göra din LIA hos oss vänder du dig därför till den som är praktikansvarig på din skola.

Gymnasieutbildning vårdområdet (APL)

Du som går en gymnasieutbildning inom vårdområdet är välkommen att söka plats för arbetsplatsförlagt lärande (APL) hos oss. Detta beställs och fördelas genom din skola i samråd med sjukhuset. Vänd dig därför till din skola om du vill göra din APL på Beroendecentrum Stockholm. Beställning sker endast från lärosätet den 30 september respektive 31 mars årligen inför nästkommande termin.

Grundutbildning av läkare

Beroendecentrum Stockholm håller i utbildning för läkarstudenter på uppdrag av Karolinska Institutet. Under termin 9 läser studenterna kursen ”Neuro, sinne, psyke” och beroendemomentet är en del av denna kurs. Flera av klinikens läkare undervisar som föreläsare och handledare.

Du som läser en utbildning utomlands

Beroendecentrum Stockholm tar tyvärr inte emot ansökningar om praktik direkt från utländska studenter. Vi rekommenderar att du tar kontakt med Karolinska Institutet, som en del av det europeiska utbytesprogrammet Erasmus.

Foreign students

If you are a foreign student, we recommend you to contact Karolinska Institutet (which is part of the European exchange program Erasmus). We're not able to admit direct applications for internships.

Kontakta utbildningsansvariga

VIL-samordnare Beroendecentrum Stockholm
Namn: Roza Zamirian
E-post: roza.zamirian@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 459 43

PTP-samordnare Beroendecentrum Stockholm
Namn: Anna Persson
E-post: anna.r.persson@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 457 27

Enhetschef ST-läkare
Namn: Victor Lindfors
E-post: victor.lindfors@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 470 26