Kompetensutveckling

Uppåt, nedåt eller åt sidan - vägen för din karriär inom Beroendecentrum Stockholm bestämmer du själv. Här finns möjligheter att röra sig i alla riktningar.

Kanske vill du byta inriktning, bli specialist eller jobba med ledarskap? Du som delar våra värderingar och brinner för det du gör har många möjligheter att utvecklas i din yrkesroll hos oss. Läs mer om praktisk tjänstgöring för psykologer, specialistutbildning för sjuksköterskor (SUS) och utvecklingsprogram för blivande verksamhetschefer.

Grundutbildningar inom Beroendecentrum Stockholm

All personal som börjar hos oss på Beroendecentrum Stockholm får genomgå ett flertal utbildningar, bland annat berörande följande ämnen:

  • Hbtq+
  • Varierande funktionsförmågor
  • Etnisk diskriminering
  • Normer och hur vi möter varandra
  • Miljön

Utöver dessa erbjuder vi flera kompetenshöjande utbildningar. 

Att vara chef 

Våra chefer har en viktig roll att tillsammans med medarbetarna skapa värde för patienterna och uppnå goda resultat.

Medarbetare som är intresserade av ledarskapsbefattningar har möjlighet att ta del av ett kvalificerat utvecklingsprogram inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde. I programmet ges förutsättningar för ökad kunskap och förståelse för de grundläggande utmaningar som chef- och ledarskapsrollen innebär.

Även medarbetare som redan har en chefsbefattning har möjlighet att ta del av ledarskapsinriktade utbildningar. Dels finns det ett omfattande program som handlar om chefens ansvar och befogenheter, dels finns flera fördjupningsmöjligheter inom bland annat arbetsmiljö, lönesättning, mångfald och jämställdhet.