Tobak

Tobak består av torkade blad från tobaksplantan som har använts av människor under flera tusen år. Rökning står för en stor del av alla dödsfall i Sverige.

(Fotograf: Marie Kristensson)

Nikotin är ett gift. Att nikotin finns i tobaksplantan beror på att det utvecklas som ett skydd mot skadeinsekter. Första gången man snusar eller röker blir man illamående. Ren nikotin är så giftigt att det är helt förbjudet.

Nikotin kan tas upp i kroppen på olika sätt, det vanliga är att man röker cigaretter eller att man snusar. När du röker tobak når nikotinet hjärnan inom 10 till 20 sekunder. När du snusar tar det längre tid för nikotinet att nå hjärnan, men personer som snusar har ofta en mycket högre dos nikotin i blodet under en längre tid än den som röker cigaretter.

Många av de som börjar röka blir beroende och det kan vara svårt att sluta. Många rökare har någon gång försökt eller velat sluta. 50 till 75 procent av rökarna vill sluta och 50 procent av snusarna vill sluta.

Tobak är farligast på lång sikt. Det kan ta 25 till 35 år för de allvarligaste skadorna att utvecklas. En uppskattning är att varannan rökare dör i genomsnitt tio år i förtid. Vanliga sjukdomar är cancer, hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar.

Ungefär 12 000 personer dör varje år på grund av rökning. Nästan 100 000 personer per år behöver sjukhusvård på grund av olika sjukdomar som orsakas av rökning.

Så påverkas din kropp av rökning

Nikotin kan ge ökad hjärtfrekvens, högre blodtryck och ökad ämnesomsättning. Konditionen försämras. I hjärnan gör nikotinet så att du känner en belöningskänsla, du kan få minskad aptit, känna dig piggare, men minne och inlärning påverkas också.

När nikotinet når hjärnan aktiveras de så kallade nikotinreceptorerna och signalsubstansen dopamin utsöndras i hjärnan. Det är därför du känner en belöningskänsla när du röker: jjärnan överaktiveras.

Vid tobaksrökning drar du in många olika skadliga ämnen direkt in i lungorna. Ju längre tid du röker, desto större risk löper du att drabbas av en sjukdom som i värsta fall leder till döden.

Här är några exempel på sjukdomar som kan orsakas av rökning:

 • Cancer i lungor, mun, luftstrupe, matstrupe, urinvägar, lever och benmärg 
 • KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) 
 • Multipel skleros
 • Giftstruma
 • Kärlkramp 
 • Psoriasis.

Rökning drabbar inte bara personen som röker, passiv rökning kan också orsaka många sjukdomar, till exempel finns en ökad risk för både lungcancer och hjärtinfarkt.

Även snus påverkar kroppen negativt. Sambanden mellan cancer och snus är inte lika kraftiga som mellan cancer och rökning, men det finns studier som visar på en högre risk för cancer i munnen och bukspottkörteln. Det finns också en högre risk för hjärtinfarkt, stroke och skador på tandköttet.

Vattenpipa

Precis som med cigarettrök som innehåller rök från vattenpipa många giftiga ämnen som både är beroendeframkallande och kan orsaka cancer, KOL och andra lungsjukdomar. Eftersom den speciella tobak som används i vattenpipa är smaksatt och söt är det många unga som upplever att den inte är skadlig eller beroendeframkallande, men det är den.

Tobaken som används är oftast melasstobak, smaksatt med olika fruktaromer eller andra smakämnen som kanel, salmiak eller ingefära. Röken från en vattenpipa smakar avsevärt mildare än röken från cigaretter eller cigarrer, vilket ger ett intryck av att den inte är lika farlig som andra typer av rökning.

Vattenpipans rök är dock precis lika skadlig som annan tobaksrökning, vattnet filtrerar endast bort cirka 5 procent av gifterna. Vanligen röker man vattenpipa under längre tid än cigaretter vilket ökar de skadliga effekterna. Att röka vattenpipa behöver inte innebära att du röker något olagligt, men det förknippas ofta med rökning av illegala droger som till exempel cannabis.

Du som vill ha hjälp med tobaksavvänjning kan läsa mer om detta under Hur vi kan hjälpa/Tobaksavvänjning. 

Källor 

 • Beroendemedicin av Johan Franck och Ingrid Nylander m.fl. (2011) studentlitteratur
 • Socialstyrelsen
 • Tobaksfakta
 • 1177 Vårdguiden
 • Folkhälsomyndigheten "Vattenpipa - rök utan risk?"
 • Folkhälsomyndigheten ”Vattenpipa – rökning med skadliga effekter”

Senast ändrad 2023-04-12