Beroendeframkallande läkemedel

I Sverige finns ungefär 65 000 personer med läkemedelsberoende. 

Det finns läkemedel som klassas som beroendeframkallande. Det gäller receptbelagda narkotikaklassade värktabletter, lugnande tabletter och sömntabletter men också hostmedicin som innehåller morfin.  

Många som utvecklar läkemedelsberoende har fått läkemedlet på recept för behandling av något sjukdomstillstånd. Du kan exempelvis ha fått starka värktabletter efter en operation eller sömnmedicin om du haft svårt att sova.

Många av de här läkemedlen är tänkta att ta under en kortare period. För man vet att regelbundet användande under lång tid ökar risken att utveckla beroende. Du ska därför inte använda läkemedlet längre tid än nödvändigt. Det är viktigt att du följer din läkares ordination och inte tar högre dos än du blivit ordinerad.

Om du märker att dina läkemedel inte längre har samma effekt så kan det vara tecken på att du blivit beroende, vare sig du har ökat dosen eller inte. Det betyder att du har vant dig vid läkemedlet.   

En del av de symptom du då upplever kan bero på abstinens. Dessa kan vara svåra att skilja från dina ursprungliga symptom eftersom de ofta liknar varandra.

En enkel beskrivning är att du kan ha:

  • ökad ångest trots lugnande medel
  • sämre sömn trots sömnmedel
  • ökad smärta trots smärtlindrande medicin

Fortsatt användande kan alltså bidra till att förvärra de symptom som läkemedlet egentligen är tänkt att minska. Du har hamnat i en ond cirkel som kan vara svår att bryta på egen hand.

Stämmer något av detta in på dig?

Det kan finnas risker med att sluta tvärt. Tala därför med din läkare för att få råd om hur du bäst kan avsluta det läkemedlet du fått problem med.

Om du har svårt att sluta så kan du be din läkare skriva en remiss till någon TUB-mottagningen, som är specialiserade på läkemedelsberoende.

Du kan läsa mer under Hur vi kan hjälpa/Läkemedel och hälsa