Fakta

När du tar en beroendeframkallande substans aktiveras hjärnans belöningssystem och dopamin frisätts, vilket ger en känsla av eufori.

Vad innebär ett beroende?

Ett substansberoende innebär att vara beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller tobak. Idag klassificeras även spel om pengar (hasardspel) som en beroendesjukdom.

Beroende karaktäriseras av en upprepad och tvångsmässig användning samt kontrollförlust. I förlängningen leder det till ett negativa konsekvenser, fysiskt och/eller psykiskt.

Beroende är i första hand ett medicinskt problem men i vissa fall kan det leda till sociala problem. Beroendesjukdom har ett tätt samband med samsjuklighet, det vill säga att det är vanligt med andra psykiatriska diagnoser parallellt med beroendet.

Symtom på att ett beroende uppstått är till exempel:

  • ökad tolerans
  • starkt fysiskt sug
  • oro och ångest
  • sömnsvårigheter
  • irritation
  • ständiga tankar på substansen/användningen
  • självmordstankar
  • att man prioriterar bort sådant man tidigare tyckt varit viktigt till förmån av substansen
  • och fortsatt användning trots att det leder till negativa konsekvenser.

När och hur utvecklas ett beroende?

Det finns ingen användning av beroendeframkallande substanser som är riskfri eftersom många olika faktorer påverkar när och om ett beroende utvecklas. Olika människor har olika genetiska anlag för att utveckla beroende och att utveckla ett beroende kan ta olika lång tid. Vilken typ av substans man använder har också stor betydelse.

När du tar en beroendeframkallande substans aktiveras hjärnans belöningssystem och dopamin frisätts, vilket ger en känsla av eufori. Ett långvarigt bruk av substansen gör att hjärnans belöningssystem förändras i grunden och ett beroende uppstår. 

Webbsändning: Hur stort är beroendet i befolkningen?

Den 24 mars 2022 släppte CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) en ny rapport om hur stor del av Sveriges befolkning i åldrarna 17-84 år som använder, respektive har ett beroende av, alkohol, narkotika och tobak. Rapporten presenterades i en livesändning och med på plats från Beroendecentrum Stockholm var representanter från de anonyma stödlinjerna Droghjälpen och Alkoholhjälpen/Alkohollinjen. Vad möter rådgivarna på stödlinjerna och hur stämmer det överens med det rapporten visar? Vilket stöd efterfrågas?

Är beroende en sjukdom och kan man vara beroende av socker, träning eller sin mobil?

I avsnitt 91 av Medicinvetarna, KI:s podd om forskning, medverkar Joar Guterstam som är överläkare vid Beroendecentrum Stockholm och forskare på området beroende. I avsnittet reder han ut begreppet beroende och huruvida man kan vara beroende av socker, träning eller sin mobil. Han pratar även om beroende som kräver vård och vilken effekt vården faktiskt har.

Poddavsnittet publicerades 6 april 2022.