Bättre Beroendevårds årsrapport för 2022

Ta del av ny statistik, och läs om Bättre Beroendevårds utvecklingsprojekt.

Årsrapporten för 2022 innehåller en summering av utvecklingsprojekt som Bättre Beroendevård arbetat med under året, våra fokusområden framåt samt några relaterade artiklar och intervjuer. Här finns statistik för beroendevården i landet, med jämförelser mellan åldersgrupper, kön, olika beroendegrupper och regioner. Du kan även se diagram för de kvalitetsindikatorer som Bättre Beroendevård tagit fram tillsammans med den nationella arbetsgruppen för missbruk och beroende.

Bättre Beroendevård Årsrapport 2022.pdf