Vad är alkoholproblem?

Den viktigaste frågan för oss på Alkohollinjen är hur du som ringer in själv upplever situationen.

En fråga som ibland dyker upp i samtalen till Alkohollinjen är vad som är "normalt" drickande och vad som är alkoholproblem. Problematiskt drickande kan se ut på många olika sätt. Det finns vissa generella rekommendationer från Socialstyrelsen, och test du kan göra för att se hur dina eller din anhöriges alkoholvanor förhåller sig till dessa. Det finns även medicinska diagnoser för beroende som läkare kan ställa.

Den viktigaste frågan för oss på Alkohollinjen är dock hur du som ringer in själv upplever situationen. Vad får alkoholen för konsekvenser för dig och dina anhöriga? Oavsett om alkoholen redan skapat problem eller om du är orolig för framtiden är du välkommen att ringa till oss. Att ringa till oss är att ta situationen på allvar, och att ta ett steg närmare förändring.

Lilla häftet om självhjälp mini

Lilla häftet om självhjälp

Till Alkohollinjen, Alkoholhjälpen och Droghjälpens årsrapport 2020 medföljde Lilla häftet om självhjälp som en bilaga. Häftet ger kortfattad information om självhjälp och några exempel på övningar.

  • Vad innebär självhjälp?
  • Hur fungerar självhjälp på Alkohollinjen, Alkoholhjälpen och Droghjälpen?
  • Vad säger rådgivare på stödlinjerna om självhjälp?
  • Hur kan du kartlägga risksituationer och sätta upp ett mål?

Det och mer tas upp i häftet. Du kan läsa det digitalt som PDF (1 mb).