Information om BASAL-studien

BASAL-studien är en studie som görs i ett samarbete mellan Beroendeakuten Stockholm (BAS) och Alkohollinjen (AL). Syftet med studien är att undersöka om personer blir hjälpta av att bli uppringda av Alkohollinjen inom ett par dagar efter ett besök på Beroendeakuten.

Alkohollinjen är en nationell hjälplinje för människor som vill förändra sitt drickande. Att ge ditt medgivande till att bli uppringd innebär inget förpliktigande. Deltagandet är helt frivilligt och påverkar inte din vård.

Alkohollinjen ringer från dolt nummer så att ingen annan kan se vem som har ringt. Alla samtal utgår från vad du vill prata om.

För rådgivaren som ringer är du helt anonym eftersom att ditt personnummer avkodas vid registrering. Med det menas att ditt personnummer i systemen ser ut som till exempel ”ZyX6876”. På så sätt kan forskare göra uppföljningar där de ser om du exempelvis besöker öppenvården, utan se någon personlig uppgift. 

Utöver samtalen/samtalet med Alkohollinjen kommer vi även att skicka ut frågor via SMS vid ett par tillfällen.

Publicerad 2020-11-06

Återkalla medgivande för deltagade i BASAL-studien

Senaste nyheterna